Vytisknout
Kategorie: Obchodní podmínky
Zobrazení: 26663

Plzeňáček.cz ® - národní ochranná známka v ČR
Internet - Marketing - Média - Press
Evidenční číslo - MK ČR E 18172      


on-line Plzeňáček.cz ®
Katalog firem
- firemní profil je po zveřejnění, zakoupení služeb, prodlužován automaticky.
Dodatečná editace je možná přes webmastera, zaslat emailem a je zpoplatněna 400,- Kč/h.
V případě, že máte zájem o úpravu, ukončení služeb, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bannery, www click, PR články, Novinařská zveřejnění, Tiskové zprávy
Jsou zveřejněny na sjednanou dobu nebo na dobu neurčitou, dle druhu vyjednaných služeb a podmínek.
Komerční články, on-line pozice, jsou zveřejněny dle druhu zakoupených služeb a platného ceníku. (inzerce)

V případě realizace vlastních projektů, zakázek, si vyhrazujeme majoritní právo na změnu podmínek, termínu dodání,
pokud uvedený krok je neodvrátný nebo pokud má smysl jej dokončit ve prospěch zúčastněných stran.

PLATEBNÍ SPECIFIKACE:
Akceptujeme hotovostní platby, bezhotovostní platby, Bitcoin platby BTC, e-platby

Emailová upomínka - výzva k úhradĕ je zasílána na email, po 15-ti dnech po datumu splatnosti.
Písemná upomínka - na korespondenční adresu sídla firmy,  je zpoplatněna 170,- Kč.

Výše úroku z prodlení v hodnotě repo sazby vyhlášené ČNB je 8% p.a.
Dovolujeme si Vás tedy upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře,
Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši 8% p.a., smluvní pokutu a náklady s tímto spojené.

UPOZORNĚNÍ K PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ:
Pokud nebude písemně zaslán požadavek na reklamaci do 14 dnů od data elektronického odeslání nebo od data osobního předání, dodání navrhnutého nebo vytisknutého díla, upozorňujeme, že nebudeme akceptovat reklamace uplatněné po tomto datu.

Každá neoprávněná reklamace, bude detailně prověřena, aby se eliminovala možná neschoda mezi zúčastněními stranami a nemohlo tak dojít k zaujetí nebo zvýhodnění jedné ze stran.

Specifikace uplatnění reklamace na základě internetové objednávky (on-line komunikace)
Na základě emailového zaslání požadavku na grafické práce, akceptujeme pouze písemné stižnosti, na které máme 30 dní k prověření situace a odpovědi. Doba vyřízení se započítává jen od průkazného zaslání emailem stěžovatele.

Po zvážení, zda je chyba oprávněná, dojde ke kontaktu zákazníka, pro podání vysvětlení a bude požadována specifikace problému s dodanou zakázkou.

Cílem je, aby se strany mohly dohodnout a dojít k oboustranné  spokojenosti, případně nastavit další postup, který bude potvrzen emailem a odsouhlasen stranami.

V případě ústního jednání, (na základě osobní komunikace, bez důkazného záznamu), bude přihlíženo k logice věci, smyslu, účelu práce, apod.

V případĕ sporu, budou vzniklé  náklady, spojené s hloubkovou reklamací, dodatečně dofakturovány prohrávající straně. Cena hloubkové analýzy reklamace se pohybuje od 2.500 - 7.000,- Kč +  vícenáklady spojené s šetřením.DTP práce a marketing knowhow
Navrhnuté, vyrobené, korekturované, obchodně optimalizované a chráněné bezpečné soubory, jsou našim oficiálním majetkem a ve správě studia Graphics & Design Factory - GDF Plzeňáček.cz ®

Všechny naše vyrobené soubory, elektronicko-grafická díla, která vznikla vynaloženým úsilím a duševní uměleckou
tvorbou grafika / grafičky, případně micro / macro designéra a jsou archivovány pod ochrannou známkou Plzeňáček.cz ®

Veškeré právní záležitosti s přesnou specifikací a podklady, zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.